PROPOZÍCIE

Kvalifikácia: každý hráč odohrá 6 hier systémom Amerika na vybranom páre dráh. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny počet hráčov sú štyria. V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča. Postupujúci hráči si prenášajú do štvrťfinále 50% súčtu kvalifikačných hier (vrátane handicapu).

Štvrťfinále A: do štvrťfinále A postupuje 32 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní kvalifikácie. Každý hráč odohrá 4 hry systémom Amerika, ku ktorým sa pripočíta 50 % súčtu kvalifikačných hier (vrátane handicapu). Dráhy budú hráčom prideľované podľa umiestnenia v kvalifikácii od 1 po 16. V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča.

Semifinále A: do semifinále A postupuje 16 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní štvrťfinále A. Každý hráč odohrá 3 hry systémom Amerika na dráhach 1-8 a tie budú hráčom prideľované podľa umiestnenia vo štvrťfinále. Hrá sa od nuly a v prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča.

Finále B: do finále B postupuje  16 najvyššie umiestených neregistrovaných hráčov po kvalifikácii, s tým, že ich poradie v záverečnej tabuľke zostáva  totožné s poradím po kvalifikácii. Vo finále B každý hráč odohrá 3 hry systémom Amerika od  nuly. Dráhy budú hráčom prideľované podľa poradia v kvalifikácii od 9 do 16. Po zoradení výsledkov bude známe konečné poradie finále B. 

Finále A: do finále A postupuje 8 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní semifinále A a hráči si prenášajú všetky nahrané body zo semifinále. Každý hráč odohrá ďalšie 3 hry systémom Amerika na dráhach 1-8 a tie budú hráčom prideľované podľa umiestnenia v semifinále. Po zoradení výsledkov bude známe konečné poradie finále A. V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hráča.

Handicapy: Juniori do 15 rokov 8, registrované ženy do 51 rokov 8, nad 51 rokov + 1 bod za každé ďalšie dva roky (51 a 52 – 9, 53 a 54 – 10, atď.), registrovaní muži od 50 do 55 rokov 5, seniori nad 55 rokov + 1 bod za každé dva ďalšie roky (55 a 56 – 6, 57 a 58 – 7. atď.) bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja. Handicapy sa nespočítavajú, vždy sa použije vyšší hdcp. Všetci hráči zvýhodnení bonusom sú povinní o to požiadať pri registrácii a platení štartovného organizátora a doložiť svoj vek, inak im nebude handicap priznaný. Ak by skóre v jednej hre pri pripočítaní handicapu prekročilo maximum, skóre takejto hry sa upraví na hodnotu 300 mínus handicap hráča.

Neregistrovaný hráč: Hráč, ktorý nie je a nikdy nebol registrovaný v žiadnej bowlingovej federácii alebo asociácii hráčov.