OCENENIA 

Poradie Finále A Finále B
1. 700 € + pohár + víno M&S 200 € + pohár + víno M&S
2. 400 € + pohár + víno M&S 150 € + pohár + víno M&S
3. 200 €  + pohár + víno M&S 100 €  + pohár + víno M&S
4. - 8. 100 € + víno M&S  

 Spoločné ocenenia:

Najvyšší  výkon turnaja (prvý): 100 € + víno M&S
Najlepšia žena turnaja: trofej + víno M&S
Najlepší junior do 18 rokov trofej
Najlepší senior nad 50 rokov trofej + víno M&S