ČASOVÝ PLÁN

Streda, 4.4.2018 1. runda, 10:00 20 €
Streda, 4.4.2018 2. runda, 13:00 20 €
Streda, 4.4.2018 3. runda, 16:00 25 €
Streda, 4.4.2018 4. runda, 19:00 25 €
Štvrtok, 5.4.2018 5. runda, 10:00 20 €
Štvrtok, 5.4.2018 6. runda, 13:00 20 €
štvrtok, 5.4.2018 7. runda, 16:00 25 €
Štrvrtok, 5.4.2018 8. runda, 19:00 25 €
Piatok, 6.4.2018 9. runda, 10:00 30 €
Piatok, 6.4.2018 10. runda, 13:00 30 €
Piatok, 6.4.201 11. runda, 16:00  35 € 
Piatok, 6.4.2018 12. runda, 19:00  35 € 
Sobota 7.4.2018 13. runda, 09:00 40 €
Sobota 7.4.2018  
Štvrťfinále začiatok o 12:00
Semifinále začiatok o 14:30
Finále B začiatok o 14:30
Finále A začiatok o 16:30
Žrebovanie špeciálnej ceny začiatok o 18:30

V prípade väčšieho záujmu budú rundy doplnené, naopak v prípade nízkeho obsadenia rundy môže byť táto zrušená a hráči budú presunutí do inej rundy. Suma štartovného a re-entry štartu je rovnaká.