ČASOVÝ PLÁN

Streda, 24.4.2019 1. runda, 10:00 20 €
Streda, 24.4.2019 2. runda, 13:00 20 €
Streda, 24.4.2019 3. runda, 16:00 25 €
Streda, 24.4.2019 4. runda, 19:00 25 €
Štvrtok, 25.4.2019 5. runda, 10:00 20 €
Štvrtok, 25.4.2019 6. runda, 13:00 20 €
štvrtok, 25.4.2019 7. runda, 16:00 25 €
Štrvrtok, 25.4.2019 8. runda, 19:00 25 €
Piatok, 26.4.2019 9. runda, 10:00 30 €
Piatok, 26.4.2019 10. runda, 13:00 30 €
Piatok, 26.4.2019 11. runda, 16:00  35 € 
Piatok, 26.4.2019 12. runda, 19:00  35 € 
Sobota 27.4.2019 13. runda, 09:00 40 €
Sobota 27.4.2019  
Štvrťfinále začiatok o 12:00
Semifinále začiatok o 14:30
Finále B začiatok o 14:30
Finále A začiatok o 16:30
Žrebovanie špeciálnej ceny začiatok o 18:30

V prípade väčšieho záujmu budú rundy doplnené, naopak v prípade nízkeho obsadenia rundy môže byť táto zrušená a hráči budú presunutí do inej rundy. Suma štartovného a re-entry štartu je rovnaká.